URL is copied to your clipboard.

Att förstå dina riskstatusrapporter

Att förstå dina riskstatusrapporter

Om du vill granska dina bärarstatus-rapporter väljer du fliken Bärarstatus högst upp på din hälsorapportsida.

Introduktion till bärarstatus

Carrier Status Introduction

Första gången du ser dessa rapporter får du en snabb introduktion, liknande den du ser innan du tittar på dina genetiska riskrapporter. Introduktionen kommer att förklara vad det betyder att vara en anlagsbärare (eller inte vara det) och varför rapporter om status för anlagsbärare är viktiga för dig och din familj.

På sidan som sammanfattar dina bärarstatusresultat ser du alla tillstånd för vilka du troligtvis är en bärare listade längst upp och de återstående tillstånden, för vilka du troligen inte är en bärare, listas längst ner.

A sample carrier status overview page
Exempel på sida där riskrapport visas

Klicka på namnet på något av tillstånden för att se din detaljerade rapport för det tillståndet.

Exempelrapporten nedan visar att en patogen variant upptäcktes för sigdcellanemi. Denna upptäckt indikerar att personen troligen är en bärare av sigdcell anemi. Rapporten anger exakt vilka varianter som analyserades.

Rapporten förklarar mer om konsekvenserna av att vara en bärare och potentialen att vidarebefordra en patogen variant till sina barn.

Fliken ”Om tillståndet” liknar samma flik i dina genetiska riskrapporter – den ger dig mer information om sjukdomen, tecken och symtom, prognos, orsaker, frekvens och arvsmönster.

Rapportdetaljer

Fliken “rapportdetaljer” identifierar de exakta varianterna som har testats, testens resultat och om någon av varianterna är patogena och frekvensen för denna variant bland olika etniska grupper.

Liksom med de genetiska riskrapporterna tillhandahålls omfattande information om testmetodik, tolkning och riskbedömningar.

 

URL is copied to your clipboard.