URL is copied to your clipboard.

Utveckla din egen forskningsplan på MyHeritage

James Tanner

James Tanner

MyHeritage tillhandahåller en extremt värdefull plattform för systematisk och källbaserad forskning. En formell släktforskningsplan kan hjälpa dig att organisera all information som presenteras på ett sammanhängande, användbart sätt och föra dig vidare mot dina genealogiska mål.

Introduktion
48m 9s
Ha en forskningsplan
38m 29s
Inkludera dokumentation
27m 27s
Formulera frågor
19m 52s
Börja med en undersökning
16m 33s
Noggrannhet
12m 56s
Frågor/Svar
6m 1s
URL is copied to your clipboard.