URL is copied to your clipboard.

Utveckla din egen forskningsplan på MyHeritage

James Tanner

James Tanner

Professional Genealogist

MyHeritage tillhandahåller en extremt värdefull plattform för systematisk och källbaserad forskning. En formell släktforskningsplan kan hjälpa dig att organisera all information som presenteras på ett sammanhängande, användbart sätt och föra dig vidare mot dina genealogiska mål.

Introduktion
9m 40s
Ha en forskningsplan
11m 2s
Inkludera dokumentation
7m 35s
Formulera frågor
3m 19s
Börja med en undersökning
3m 37s
Noggrannhet
6m 55s
Frågor/Svar
6m 1s
URL is copied to your clipboard.