URL is copied to your clipboard.

Live med Peter Sjölund – Verktyg för att omvandla gemensamt DNA till möjliga släktskap

Peter Sjölund

DNA-expert

Peter Sjölund tar oss igenom verktygen för att mer noggrant se hur gemensamt DNA blir till möjliga släktskap. Ett nytt verktg på MyHeritage är cM Explainer™, en kraftfull funktion som uppskattar släktslap mellan DNA-matchningar. cM Explainer™ använder ett nytt tillvägagångssätt som beräknar förhållandets förutsägelser med hjälp av individers åldrar, förutom mängden delat DNA.

URL is copied to your clipboard.