URL is copied to your clipboard.

Upptäcktssidor på MyHeritage

Upptäcktssidor på MyHeritage

MyHeritage Upptäcktssidor-sidor hjälper dig att få ut mesta möjliga av dina Smart Matches™ och Record Matches och låsa upp MyHeritage-plattformens till fullo för att förbättra din släktforskning.

Vi har slagit ihop alla matchningar och organiserat dem på två huvudsidor: Matchningar av personer och Matchningar till källa. Nu kan du se samtliga matchningar som hittats för en enskild individ i ditt släktträd eller alla matchningar funna i en särskild samling av historiska data eller matchande släktträd. Vilket du än väljer så kombineras Smart Matchningarna (matchningar med träd) och Record Matchningar (matchningar med källor) i ett och samma gränssnitt, enhetligt och konsekvent. Men du kan också välja att se enbart Smart Matchningar eller Record Matchningar och inte båda samtidigt.

Du kan komma åt Upptäcktssidorna-sidorna via rullgardinsmenyn Discoveries i huvudnavigeringen på din släktplats.

Tillgång till upptäcktssidorna

 

Smart Matchningarna och Record Matchningarna är också tillgängliga direkt från ditt släktträd. Släktträdskorten visar en grön ikon om Smart Matchningar har hittats för en individ och en brun ikon för Record Matchningar. Dessa gröna och bruna ikoner visas för varje individ som har matchningar. När du lägger till information i trädet kommer nya matchningar att hittas i realtid och du får signal om detta med en blinkande ikon.

Indikationer för Smart Matchningar TM (grön) och Record Matchningar (brun) på ett släktträdskort.

Matchningar av personer

Denna sida visar alla personer i ditt släktträd som har Smart Matchningar och/eller Record Matchningar.

Matchningar av personer (klicka för att zooma)

Sorteringen säkerställer att matchningarna med den mest inkrementella och användbara informationen för ditt släktträd listas först. På det sättet slösar du inte tid med att titta på matchningar som inte ger något av värde.

Klicka på någon av de orange knapparna för att se matchningar för en särskild person.

Matchningar för en specifik person (klicka för att zooma).

Om du vill se enbart Smart-matchningar (matchningar med andra träd) klickar du på filtret ”Smart Matches” enligt exemplet nedan:

Smart-matchningar för en person (klicka för att zooma)

Om du är intresserad av att se enbart Record Matchningar (matchningar med historiska källor) klickar du på filtret ”Record Matches” enligt bild nedan:

Recor-matchning för en person (klicka för att zooma)

Matchningar till källa

Denna sida visar alla de samlingar av historiska data och alla släktträd som bidrar med matchningar till ditt släktträd. I detta sammanhang refererar vi till var och en av dem, en samling eller ett träd, som en källa. De samlingar eller släktträd som bidrar med flest matchningar sorteras att komma först.

Matches by Source (click to zoom)
Matchningar till källa (klicka för att zooma)

Du kan enkelt filtrera att se endast Record Matchningar eller endast Smart Matchningar.

Klicka på någon av de orange knapparna för att se matchningar från en särskild källa. Till exempel är det väldigt bekvämt att se matchningarna från BillionGraves samlingar av gravstenar och därefter spara uppgifterna i ditt släktträd. Detta är ett högaktuellt angreppssätt (via samling) som många genealoger föredrar och som inte finns tillgängligt på andra släktforskartjänster.

Se matchningar från en enstaka samling (klicka för att zooma)

Du kan också se alla matchningar från ett speciellt släktträd som matchar ditt träd:

Se matchningar från ett enstaka släktträd (klicka för att zooma)

Tilläggsvärde

MyHeritage har uppfunnit ett unikt och väldigt användbart koncept inom matchning som beskriver den inkrementella informationen som en matchning kan lägga till ditt träd. Vi kallar detta ”Tilläggsvärde”. Till exempel, om en individ i ditt släktträd matchar en historisk källa som Sveriges Begravningar och du inte känner till individens dödsdag men källan har datumet, blir tilläggsvärdet ”Dödsdag”. Ett Tilläggsvärde kan vara partiellt. Om du vet att en individ är född 1928 men källan säger att födelsedagen är den 28 juli 1928 och det inte finns några motsägelser, blir tilläggsvärdet ”mer komplett födelsedatum”. På detta sätt har vi utvecklat runt 15 kriterium för tilläggsvärden. De är alla användbara för att beskriva vilken ny och inkrementell information en matchning kan ge ditt träd som du just nu inte har. Ett tilläggsvärde kan också vara ett nytt personligt fotografi eller en ny familjemedlem (t.ex. fader, moder, syskon, make/maka eller barn) som ditt släktträd saknar.

Matchningar sorteras numera per tilläggsvärde så att de matchningar som ger mest värde listas först. Tidigare var matchningarna sorterade efter hur säkra vi var på att de var korrekta. Vi listade matchningar vi var väldigt säkra på högst upp i listan men i normalfallet gav de inte mycket ny information. Om vi var övertygade om att de var korrekta innebar det att det matchade inom många områden och med information du redan hade. Så egentligen, listade vi mindre spännande matchningar högst upp i listan. De var korrekta matchningar men mindre intressanta för dig!

Den nya sorteringen med Tilläggsvärde försäkrar att matchningen kan lära dig mest – de som är mest spännande – listas högst upp av matchningarna. Detta sparar värdefull tid och tillåter dig att fokusera din begränsade tid på matchningar som är potentiellt med värdefulla. För varje matchning beskrivs nu tilläggsvärdena som ”Ny information”.

I exemplet nedan erbjuder Record Matchningen från “ Biographical Summaries of Notable People” flera nya delar såsom mellannamn, bostad, utbildning, fader, moder, syskon och barn som alla saknas i användarens släktträd.

Value Add: A Record Match showing new information that it brings (Click to zoom)

Notera dock att en ny matchning kan, av olika skäl, vara användbar även om den inte ge någon ny information. Till exempel kan den verifiera information du redan har. Eller en Smart matchning som inte ger någon ny information kan ge dig möjlighet att få kontakt med en släkting du inte kände till – ägaren till det matchande släktträdet. Så hoppa inte över matchningar som inte har något tilläggsvärde.

Granska en matchning

När du tittar på en matchning av en enskild person eller en särskild källa kan du klicka på “Se matchning” för att zooma in på någon av matchningarna och se alla dess detaljer. Funktionen jämför helt enkelt informationen från personen i ditt träd och det matchande trädet, sida vid sida och visar vad som är nytt eller olika i det andra trädet.

Vi har också lagt till en visuell släktträdsjämförelse av den närmaste familjen så att du lätt kan se skillnaderna mellan de två träden.

Granska en Smart Matchning (klicka för att zooma)

Att granska en Record Matchning (visas nedan) fungerar på liknande sätt. Bekvämt visas personen från ditt släktträd på vänster sida och matchningen till höger. Du kan snabbt granska informationen och avgöra om den är korrekt eller ej. Tack vare exaktheten i vår matchningsteknologi kommer du att finna att 99 % av matchningarna är på pricken korrekta!

Om en matchning är just korrekt klickar du på ”Bekräfta Matchning” för att bekräfta. Om en matchning inte är korrekt använder du länken ”förkasta den” vid botten av posten.

Efter att ha bekräftat en matchning flyttas du till en sida som ger dig möjlighet att extrahera användbar information från matchningen till ditt träd. Men vi har också en automatisk ”Snabb Spar” funktion som tar all information från tilläggsvärdena, alltså allt som är nytt eller inkrementellt för ditt träd och lägger också till en källhänvisning. Detta kan vara tidsbesparande, även om vi antar att många erfarna släktforskare föredrar att extrahera informationen från matchningarna manuellt. För att använda den automatiska ”Snabb Spar” klicka på drop-down pilen till höger om knappen ”Bekräfta Matchning” och välj ”Spara till ditt träd” enligt nedan:

Efter att du bekräftat en matchning eller sparat information till ditt släktträd kan du alltid gå tillbaka till en matchning senare och extrahera ytterligare information.

Att använda matchningar

Vi föreslår att du granskar dina matchningar systematiskt, bekräftar de korrekta och förkastar de inkorrekta. Men stanna inte där – se till att spara datat och extrahera all ny information till ditt träd.

Som en arbetsmetod, gå till ”Matchningar för personer” och granska matchningarna för personerna i ditt träd du bryr dig mest om och lägg till ny information om dem eller – och detta är unikt för MyHeritage – gå till ”Matchning till källa” och granska matchningarna i samlingarna och matcha de släktträd som känns viktigast för dig.

Vi rekommenderar att du går över alla dina pågående matchningar, bekräftar eller förkastar dem till dess att inga pågående matchningar finns kvar. När nya matchningar då hittas ser du dem snabbt listade som pågående.

De nya sidorna tillåter inte att du bekräftar matchningar i listan innan du granskat dem individuellt (massaktivitet tillåts ännu, se längre ned). Detta är medvetet då vi noterat att vissa användare bekräftar informationen men sparar inte ned den till sitt träd, vilket motsätter anledningen till att få matchningar. De nya sidorna kräver att matchningarna granskas innan de kan bekräftas och efter bekräftelse hjälper systemet dig att spara informationen från den bekräftade matchningen till ditt träd.

När du tittar på Smart Matchningar har du möjligheten att kontakta administratören av det matchande trädet eller bjuda in dem till din släktsida. Vi rekommenderar att du utnyttjar denna möjlighet eftersom i kontakten med andra användare kan du upptäcka ytterligare information som de inte har lagt till i sina träd.

Kontakta administratören i ett matchande träd (klicka för att zooma)

Återgå till en bekräftad matchning

Om du granskar en matchning redan bekräftad av dig kan du ångra bekräftelsen genom att klicka på ”Ångra bekräftelse” eller spara informationen från matchningen genom att klicka på ”Spara till ditt släktträd” (automatisk Snabb Spar) eller göra det manuellt genom att klicka på ”Extrahera information manuellt”.

Återgå till en tidigare bekräftad matchning (klicka för att zooma)

Efter att ha sparat informationen i ditt träd ges du möjlighet att besöka personens profil för att se all den nya informationen just tillagd.

Filtreringsval

För både matchningar av person och matchningar till källa ser du en enhetlig lista för alla dina Record Matchningar och Smart Matchningar, men du kan välja att se antingen det ena eller det andra, enligt nedan:

rm-sm
Använd filtret för att välja vilken typ av matchningar som ska visas.

Använd drop-down boxarna och filtrera via pågående, nya, bekräftade eller förkastade matchningar för att se matchningarna för alla dina släktträd eller för ett enstaka träd (om du har mer än ett träd på din släktsida).

sort-by-people-matches-2

Upptäckts-inställningar

Klicka på inställningsikonen (kugghjulet) för att öppna inställningssidan.

Åtkomst till Upptäckts-inställningar

Inställningarna för upptäckter tillåter dig att se Record Matchningar för vald tillförlitlighetsgrad eller högre och att välja vilken typ av källor du vill se. Om du vill ändra inställningarna föreslår vi att du ändrar tillbaka till standardläget senare.

Upptäckts-inställningar

Mass-åtgärd

När du tittar på enbart Smart Matchningar (per person eller källa) kan du välja att bekräfta eller förkasta samtliga som just då visas.

Mass åtgärd för Smart Matchning (klicka för att zooma)

Förkasta matchningar via “Förkasta alla” är användbart om du noterar att samtliga är fel. Att bekräfta många matchningar via ”Bekräfta alla” rekommenderas inte eftersom du då inte kommer vägen via att kunna extrahera information från varje matchning. Detta kan du endast göra när du bekräftar matchningar en och en. Använd ”Bekräfta alla” endast när det inte finns några ”Tilläggsvärden” och du helt enkelt vill bekräfta matchningarna och få dem ur vägen utan vidare åtgärd.

När du tittar på matchningar från ett annat MyHeritage släktträd kan du också ignorera alla framtida matchningar med det specifika trädet. Detta är användbart om du känner till trädet och vet att det inte ger dig någon ny information. Du sparar tid genom att få alla de matchningarna ur vägen.

Ignorera Smart Matchningar från ett särskilt träd (klicka för att zooma)

Sortera matchningar

Vi tillhandahåller möjligheten att ändra sorteringskriterierna för matchningar, vilket kan vara användbart för avancerade användare.

Sorteringsval för matchningar per person

Matchningar för person är i grundinställningen sorterade per ”Tilläggsvärde” vilket utnyttjar din tid bäst genom att matchningarna med det högsta värdet kommer först. Men du kan också sortera personerna listade per antal matchningar, förnamn, efternamn eller släktskap genom att välja alternativ från drop-down menyn.

Matchningar till källa är i grundinställningen sorterade på antalet matchningar som varje källa har. Du kan också sortera dina matchningar per källa eller webbadministratör.

Sorteringsval för matchningar till källa

Söka matchningar

Klicka på förstoringsglaset i övre högra hornet för att söka efter en särskild person i listan över Matchningar av personer och se endast de relevanta matchningarna.

Sökresultat (klicka för att zooma)
URL is copied to your clipboard.