URL is copied to your clipboard.

Vad exakt är Centimorgan? En introduktion till vetenskapen om DNA-testning

Ran Snir

Product Manager DNA

Oavsett om du redan har tagit ett DNA-test eller om det är första gången du hör om det, kommer vi att börja från den här sessionen från början. Vi ska gå igenom de grundläggande villkoren för DNA-testning och lära oss hur DNA förs över i generationer, hur och varför individer har gemensamma DNA-segment och hur vi kan uppskatta en persons etnicitet.

Introduktion
39m 23s
En inblick i DNA
37m 23s
Vetenskapen
30m 10s
Etnicitetsuppskattning
23m 0s
DNA-matchningar
17m 4s
Frågor/Svar
9m 44s
URL is copied to your clipboard.