URL is copied to your clipboard.

Vad exakt är Centimorgan? En introduktion till vetenskapen om DNA-testning

Ran Snir

Director of Product Management

Oavsett om du redan har tagit ett DNA-test eller om det är första gången du hör om det, kommer vi att börja från den här sessionen från början. Vi ska gå igenom de grundläggande villkoren för DNA-testning och lära oss hur DNA förs över i generationer, hur och varför individer har gemensamma DNA-segment och hur vi kan uppskatta en persons etnicitet.

Introduktion
2m 0s
En inblick i DNA
7m 13s
Vetenskapen
7m 10s
Etnicitetsuppskattning
5m 56s
DNA-matchningar
7m 20s
Frågor/Svar
9m 44s
URL is copied to your clipboard.