URL is copied to your clipboard.

Att använda MyHeritage för att hitta förfäder från Nederländerna

Yvette Hoitink

Yvette Hoitink

Om du har förfäder från Nederländerna introducerar denna föreläsning de viktigaste uppgifterna och visar dig vad du kan hitta online, även om du inte känner någon holländare. Lär dig hur namngivningstraditioner och utvandringsmönster kan hjälpa dig att hitta dina holländska förfäder.

Introduktion
43m 25s
Holländska samlingar på MyHeritage
41m 55s
Civilregistrering
35m 7s
Befolkningsregister
29m 15s
Kyrkregister
26m 42s
Tidningar
21m 58s
Domstols- och notariusprotokoll
17m 53s
Holländska namn
14m 50s
Att använda DNA
11m 33s
Frågor/svar
6m 59s
URL is copied to your clipboard.