URL is copied to your clipboard.

DNA-resultat och att filtrera dina DNA-matchningar

DNA-resultat och att filtrera dina DNA-matchningar

DNA-matchningssidor är organiserade i fyra olika flikar – Översikt, Etnicitetsuppskattning, DNA-matchningar och Verktyg.

Överst visas namnet på den person vars resultat du tittar på. När du går fram och tillbaka mellan de olika flikarna ser du alltid resultat för samma person, oavsett om det är en översikt, etnicitetsuppskattning, DNA-matchningar eller avancerade verktyg.
Om du hanterar mer än ett kit kan du ändra den person vars resultat du tittar på, genom att klicka på ”Välj en annan person” och välja en annan person i listrutan.

Använd ”Välj en annan person” för att se resultaten från ett annat DNA-kit (klicka för att zooma)

Översiktsfliken

Överst på fliken Översikt ser du de bästa etniciteterna i etnicitetsuppskattningen. Om det finns mer än tre etniska grupper i etnicitetsuppskattningen, kommer inte alla att visas här.
Klicka på ”Visa full uppskattning” för att komma till fliken Etnicitet uppskattning, där du ser en komplett lista över dina etniska grupper med procenttal.

Växla till fliken Etnicitetsbedömning (klicka för att zooma)

Under översta etniciteterna listar Översiktssidan en sammanfattning av DNA-matchningarna, med de tre grafiska filtren som representerar nära familj, storfamilj och avlägsna släktingar.

För att se alla dina DNA-matchningar (ofiltrerade) klickar du på ”Visa DNA-matchningar” så kommer du till fliken DNA-matchningar.

Växla till fliken DNA-matchningar (klicka för att zooma)

Etnicitetsuppskattningsfliken

På den andra fliken hittar du fullständiga resultat för etnicitet.

Etnicitetsuppskattningsfliken

Om du aktiverar kryssrutan ”Visa händelser från ditt släktträd” visas alla födelse- och dödsplatser som anges i ditt släktträd på kartan ovanför etnicitetsresultaten. Du kan sedan jämföra hur din etnicitetsuppskattning korrelerar med händelser från ditt släktträd. Denna ytterligare vy hjälper till att placera din etnicitetsuppskattning inom ramen för din familjehistoria och kan ge dig en bra utgångspunkt för vidare utredning.

Etnicitetsuppskattning med överlagrad familjehistorisk kontext (klicka för att zooma)

DNA-matchningsfliken

Den tredje fliken tar dig till sidan ”DNA-matchningar” med avancerad filtrering för DNA-matchningar som kan kombineras med sortering och sökning.

DNA-matchningsfliken (klicka för att zooma)

Verktygsfliken

Den fjärde och sista fliken är märkt ”Verktyg” och är porten till flera avancerade DNA-funktioner som Kromosom-webbläsaren, Autogruppering och Etnicitetskartan.

DNA Tools tab

Visa DNA-matchningars träd

På sidan med DNA-matchningar, välj ”Visa träd” för alla DNA-matchningar, det öppnar automatiskt deras släktträd i Släkttavlevy. Stamtavlan visar en huvudperson och dennes direkta förfäder. Det visar inte syskon eller makar och kräver inte svår panorering. Den visar också bara kvinnor med sina flicknamn.

Filtrera DNA-matchningar

DNA-matchningar är personer som delar DNA-segment med dig. Varje DNA-matchning tros vara relaterad till dig, med ett eller flera delade segment som ärvts från en eller flera gemensamma förfäder. Nu har DNA-databasen på MyHeritage vuxit sig så stor att de flesta användare på MyHeritage har tusentals DNA-matchningar. Att hantera alla matchningarna och förstå dem har blivit en utmaning – och det är här filtreringssystemet är praktiskt.

Filtrering låter dig visa en delmängd av dina DNA-matchningar åt gången, med fokus på de som matchar specifika kriterier som intresserar dig mest. På sidan DNA-översikt kan du enkelt filtrera dina DNA-matchningar efter förhållande, per land eller efter etnicitet. Med hjälp av filterverktygsfältet kan du kombinera flera filter och filtermatchningar efter ytterligare kriterier, till exempel de som har ett släktträd eller delar förfädernas efternamn eller Smart Matches™ med dig.

Filtrering av DNA-matchningar kan kombineras med sortering och sökning. Till exempel, kan du enkelt hitta alla dina DNA-matchningar som innehåller ”Gordon” i matchningen eller som ett förfädersefternamn, filtrera dem för att bara visa de som har en viss etnicitet och bor i ett visst land, samtidigt som du sorterar dem alfabetiskt eller med mängden delat DNA.

Tillgång till filtren

För att komma till DNA-översiktssidan och komma åt de grafiska filtren för DNA-matchningar, klicka bara på ”Översikt” i ”DNA”-menyn:

Öppna de grafiska filtren (klicka för att zooma)

DNA-översiktssidan visar en sammanfattning av din etnicitetsuppskattning, med en länk för att se hela uppskattningen. Nedan är en sammanfattning av dina DNA-matchningar, med en grafisk uppdelning av matchningarna beroende på deras förhållande till dig, bosättningsland och etniciteter.

DNA-översiktsfliken (klicka för att zooma)

Här är en detaljerad beskrivning av filtren.

Filtrering efter förhållande

Med hjälp av relationsfiltret kan du enkelt se hur många av DNA-matchningarna som är nära familj (närmaste familj genom första kusiner), storfamilj (till exempel sysslingar), eller avlägsna släktingar (bryllingar eller mer avlägsna släktingar). Vissa användare är mer intresserade av nära familjematchningar, medan andra är intresserade av att lära sig mer om avlägsna släktingar. Du kan enkelt hålla reda på antalet matchningar du har i varje kategori och omedelbart se om du har nya matchningar i någon kategori av högt intresse för dig. Vi kommer snart att lägga till indikatorer bredvid avsnittet Nära familj och Utökad familj, för att ange om du har nya matchningar i någon av dessa kategorier.

Relationsfilter (klicka för att zooma)

Om du håller muspekaren över valfri relationskategori markeras motsvarande ring i lila i den grafiska displayen.

Om du klickar på antingen kategorinamnet eller motsvarande ring kommer du till sidan DNA-matchningar, där DNA-matchningarna filtreras automatiskt och visar bara matchningar från den relationskategori du valde.

Exempel: Filtrering efter förhållande för att endast visa utökade familjematchningar (klicka för att zooma)

Filtrera efter plats

Detta filter visar hur många matchningar du har  i varje land runt om i världen.

Landsfilter (klicka för att zooma)

Om du klickar på vilket land som helst på kartan eller i listan till höger kommer du till sidan DNA-matchningar, automatiskt filtrerad för att bara visa matchningar som är bosatta i det land du valt.

Exempel: Filtrering efter land för att bara visa matchningar som är bosatta i Norge (klicka för att zooma)

Obs: för konsistens är detta filter baserat på landets bostadsland och inte på släktträdinformation som födelseland. Födelselandet kan vara mycket användbart och det är ibland annorlunda än det nuvarande bosättningslandet, men det är inte tillgängligt för DNA-matchningar utan släktträd.

Filtrering efter etnicitet

Etnicitetsfiltret visar hur många av dina matchningar som har en betydande procentandel (mer än 10%) av var och en av de 42 etniska grupperna som stöds av MyHeritage DNA.

Etnicitetsfilter (klicka för att zooma)

De etniska grupperna som är listade längst upp i filtret är dina egna etniska grupper (sorterat efter procent) eftersom det förmodligen är de matchningar du först vill undersöka. Några av dina DNA-matchningar kommer att listas under flera etniciteter. Det är därför siffrorna på höger sida kommer att lägga till en summa som överstiger det totala antalet matcher du har. Det här är ett bra ställe att identifiera vilka av dina rapporterade etniciteter som kan vara felaktiga. Om till exempel MyHeritage uppskattar att du är 1,2% italiensk, men du absolut inte har några matchningar som är italienska (med minst 10%), är det troligt att din uppskattade italienska etnicitet är falskt positivt. Kom ihåg att uppskattningen av etnicitet är bara det – en uppskattning – och det kan innehålla felaktigheter. Etniciteter som du har många matcher för är mer benägna att spela en väsentlig roll i din egen etnicitet.

Tänk dock på att siffrorna på befolkningen som testats på MyHeritage, är en aning förvrängda; vissa etniska grupper är överrepresenterade och andra är underrepresenterade. Det finns så många mäniskonr som har europeisk etnicitet på MyHeritage att du kommer att ha många av dem som dina matchningar, även om du inte har någon europeisk etnicitet alls. Som ett annat illustrativt exempel är du kanske 0% kenyansk, men du har fortfarande några matcher som har kenyansk etnicitet. Hur kan det vara? Eftersom de fick viss kenyansk etnicitet från sina förfäder, och det är inte samma förfäder som de delar med dig, utan förfäder från deras andra linjer.

Om du klickar på någon av etniska grupperna kommer dina DNA-matchningar att filtreras automatiskt för att bara visa matchningar som har den specifika etniciteten (som utgör minst 10% av deras etnicitetsuppskattning).

Exempel: Filtrering efter etnicitet för att endast visa matchningar med nord- och västeuropeisk etnicitet (klicka för att zooma)

Om du har en viss etnicitet i din egen Etnicitet Uppskattning som intresserar dig, använd detta filter för att titta på dina DNA-matchningar som har den etniciteten. Kanske kommer du att kunna identifiera hur de är relaterade till dig, och som ett resultat, ta reda på vilken av dina förfäder som förde dig den specifika etniciteten.

Att använda filterverktygsfältet

Filterverktygsfältet är en del av sidan DNA-matchningar och det visas automatiskt om ett filter är aktivt. I alla exemplen som visas ovan nåddes sidan DNA-matchningar när ett visst filter aktiverades från de grafiska filtren på DNA-översiktssidan och det visades i fetstil i verktygsfältet Filter. Du kan dock också komma åt filterverktygsfältet direkt.

För att göra det besöker du sidan DNA-matchningar genom att klicka på ”DNA-matchningar” under ”DNA”-menyn.

Öppna sidan DNA-matchningar (klicka för att zooma)

På sidan DNA-matchningar klickar du på ”Filter”, som visas bredvid en ikon som ser ut som ett filter, och filterverktygsfältet kommer att visas under det, som visas nedan:

Öppna verktygsfältet Filter (klicka för att zooma)

Filterverktygsfältet ger dig åtkomst till de tidigare beskrivna filtren (relation, plats, etnicitet), och du kan nu använda flera filter samtidigt. Om mer än ett filter väljs kommer de att tillämpas inkluderande (med OCH-logik, t.ex. filter1 OCH filter2 OCH filter3). Du kan till exempel filtrera dina DNA-matchningar för att se alla matchningar som bor i USA OCH är Ashkenazi judiska. Som ett annat exempel kan du se alla dina utökade familjematchningar som bor i Nederländerna.

Var uppmärksam på den första posten i verktygsfältet Filter: träddetaljer. Med hjälp av träddetaljsfiltret kan du bara se de matchningar som har ett släktträd eller som delar några förnamn eller Smart Matches™ med dig. Detta hjälper dig att isolera de DNA-matchningar som kan vara mest värdefulla för din forskning. Gemensamma efternamn kan hjälpa dig ta reda på hur en match är relaterad till dig, särskilt när de är sällsynta. Till exempel, om en DNA-match delar det sällsynta efternamnet Kopelevitch med dig, och det är din farfars efternamn och din DNA-matchnings farmors flicknamn, kan detta visa hur ni två är släkt: genom en gemensam förfader till Kopelevitch.

Träddetaljsfilter i verktygsfältet Filter (klicka för att zooma)

Nedan är ett exempel på att använda ett filter för gemensamma efternamn, som hittade en matchning som delade efternamnet “Gordon”:

Filtrering efter gemensamma efternamn (klicka för att zooma)

I Relationer-filtret på verktygsfältet Filter kan du filtrera dina matchningar efter deras förhållande till dig och välja att bara se nära familj, storfamilj eller avlägsna släktingar.

Relationsfilter i verktygsfältet Filter (klicka för att zooma)

I filtret Platser kan du filtrera matchningar efter hemland. Du kan kombinera det med ytterligare filter för att sortera ut DNA-matchningar av högt intresse.

Platsfilter i verktygsfältet Filter (klicka för att zooma)

Slutligen kan du i filtret Etniciteter filtrera matchningar efter etnicitet och välja att bara se de matchningar som har minst 10% av en viss etnicitet i sitt Etnicitetsuppskattning.

Etnicitetsfilter i verktygsfältet Filter (klicka för att zooma)

Som tidigare förklarats kan du använda mer än ett filter samtidigt. Till exempel, filtrering efter ”Utökad familj” och ”Irländsk, skotsk och walesisk” etnicitet kommer att visa dig vilken av dina DNA-matchningar som uppfyller båda dessa villkor – till exempel, vilka av dina matchningar kommer sannolikt att vara första kusiner och som har 10% eller mer av irländsk, skotsk eller walesisk etnicitet.

Tillämpa flera filter på en gång (klicka för att zooma)

Sortera matchningar

DNA-matchningar kan sorteras genom att klicka på “Sortera efter” och välja ett av alternativen i rullgardinsmenyn: Delat DNA, Delade segment, Största segmentet, Fullt namn eller Senaste.

Som standard förkortas matchningar av gemensamt DNA, vilket innebär att matchningarna som du har mer gemensamt DNA med listas först. Du kan också tillämpa sortering på matchningar som har filtrerats.


Att söka efter matchningar

Du kan också söka efter en matchning efter namn eller efter förfädernas efternamn med sökfältet. Klicka på förstoringsglasikonen för att starta en sökning.

När du söker efter ett namn visas matchningar med det namnet eller förfädernas efternamn.

Du kan kombinera sökning med filtrering, vilket betyder att du kan söka bland matchningarna du tidigare har filtrerat, eller köra en sökning och sedan filtrera sökresultaten.

I det avancerade exemplet nedan har platsfiltret, etnicitetsfiltret och sökfältet använts samtidigt. Resultaten visas för DNA-matchningar som finns i USA, har skandinavisk etnicitet och har ”Johnson” i sitt namn eller som ett förfäder efternamn.

Sök + filter (klicka för att zooma)

För att rensa ett aktivt filter, klicka på ”Rensa filter.” För att rensa en aktiv sökning, klicka på ”Rensa sökning.”

Sammanfattning

Att ha många DNA-matchningar är spännande, men det kan också vara överväldigande. Många vet inte hur de ska granska sina matchningar och var de ska börja. Filtreringssystemet för DNA-matchningar hjälper dig genom att låta dig granska dina DNA-matchningar i mindre bitar, fokusera på de detaljer som är viktigast för dig – vare sig det är matchningarna som är närmare besläktade med dig, matchningar som bor i ett visst land av intresse eller de av en viss etnicitet.

URL is copied to your clipboard.