URL is copied to your clipboard.

Hantera din integritet på MyHeritage

Hantera din integritet på MyHeritage

Våra användares integritet är det vi prioriterar högst på MyHeritage. Vi vet att de uppgifter du delar med oss är värdefulla för dig, och vi förpliktar oss att skydda dessa uppgifter och att ge dig fullständig kontroll över den information du delar.

MyHeritage är det enda DNA-företaget som har förbundit sig att aldrig sälja DNA-uppgifter till försäkringsbolag, och vi har en strikt policy som förbjuder brottsbekämpande myndigheter att använda våra DNA-tjänster. Vi kommer aldrig att dela dina DNA-uppgifter med någon tredje part utan ditt uttryckliga medgivande.

Som standard skyddas integriteten av din information på följande sätt:

  • Alla personliga uppgifter om dina nu levande släktingar är dolda för gäster på din släktsida; enbart efternamn syns.
  • Gäster kan ansöka om medlemsskap på din sida för att få se ytterligare uppgifter, och du kan godkänna eller avslå dessa ansökningar.
  • Andra användare på MyHeritage kan kontakta dig enbart via MyHeritages meddelandesystem.
  • Andra användare på MyHeritage kommer få Smart Matches™ till personer i ditt släktträd, men kommer bara kunna se uppgifter om nu levande personer om de matchar (vilket innebär att andra användare redan oberoende lagt in en viss del av deras information).
  • Andra användare på MyHeritage kommer få DNA-matchningar med dig eller de DNA-kits du hanterar, och de kan se din profil, etnicitetsuppskattning och gemensamma DNA-segment.

Dessa standardinställningar har optimerats för att hjälpa dig att få ut så mycket som möjligt av MyHeritage samtidigt som din integritet skyddas. Dock kan du, om du vill ändra dem, göra detta när som helst genom att klicka på ditt namn på användarfliken högst upp på sidan och välja ”Min integritet”.

Medlemsinställningar

I den här sektionen kan du hantera vad som syns för andra användare på MyHeritage som inte är medlemmar på din sida: din offentliga profil (namn, foto, hemland) och ungefärlig ålder (t. ex. 30- eller 50-årsåldern).

En annan inställning du kan ändra på den här sidan är om du vill aktivera Search Connect™. Search Connect™ är en oerhört användbar funktion med vars hjälp de medlemmar på MyHeritage som letar efter historiska handlingar kring samma personer kan få kontakt med varandra och dela med sig av information. (Se det här exemplet som visar en användare på MyHeritage som lyckades lösa ett livslångt mysterium och få kontakt med en tidigare okänd släkting tack vare den här funktionen.) När du aktiverar den här funktionen kommer den spara dina sökningar och låta andra medlemmar på MyHeritage som söker efter samma namn hitta dig. Om du inaktiverar den kommer inga av dina sökningar sparas och de sökningar du gjort kommer raderas.

DNA-inställningar

Om du klickar på ”Mina DNA-inställningar” till vänster på skärmen kommer du in på en sektion där du kan justera dina integritetsinställningar för DNA. Här kan du aktivera eller inaktivera DNA-matchning i allmänhet, och ställa in vad dina DNA-matchningar kan se, inklusive profilerna för de personer vars DNA-kits du hanterar, din etnicitetsuppskattning och uppgifter om dina delade DNA-segment.

På den här sidan kan du också anmäla och avanmäla dig för det delgivna samtyckesavtalet gällande DNA. Genom att underteckna detta avtal tillåter du MyHertage forskningsgrupp att använda uppgifterna i ditt DNA-kit för att bedriva forskning som hjälper oss att bättre förstå sambandet mellan DNA och olika egenskaper och hälsotillstånd. Du kan avanmäla dig för detta avtal när som helst, och om du gör detta kommer dina uppgifter tas bort från samtliga pågående studier och kommer inte ingå i några framtida studier.

Inställningar för släktsidan

Integriteten för din släktsida är indelad i två sektioner (som kommer visas på varje sida om du har fler än en):

Åtkomst

I den här sektionen kan du välja om de som inte är medlemmar på din sida ska kunna hitta den och ansöka om medlemskap, och om medlemmarna på din sida ska kunna bjuda in andra medlemmar till din sida. Du kan också ställa in om gäster ska kunna se begränsade uppgifter på din sida, och om du ska tillåta verifierade appar att få tillgång till din släktsida.

Innehåll

I den här sektionen kan du välja om uppgifterna i ditt släktträd ska vara sökbara på MyHeritages historiska söktjänst, om du ska aktivera Smart Matching™ på MyHeritage eller hos någon annan MyHeritage-hemsida eller samarbetspartners, och om du ska tillåta andra sidors operatörer att kopiera foton av matchande personer.

Du kan också välja om du vill tillåta sidans medlemmar att skicka innehåll till sidan, och om du vill att dina bilder ska vara sökbara och tillgängliga att se för andra användare på MyHeritage.

Glöm inte att klicka på ”Spara” när du är klar med dina inställningar.

URL is copied to your clipboard.