URL is copied to your clipboard.

Vad anses vara en stark DNA-matchning?

Profile photo of Daniella Levy

Daniella Levy

Vad anses vara en stark DNA-matchning?

Genetisk släktforskning kan hjälpa dig att bryta igenom tegelväggar i din forskning genom att upptäcka nya släktingar så att du kan dra slutsatser om era gemensamma förfäder.

Men på grund av den ansenliga storleken på MyHeritages databas kan du få tusentals DNA-matchningar. Hur vet du vilka du ska fokusera på?

Det enklaste svaret på den frågan är: det beror på vad du är ute efter.

I allmänhet är de flesta släktforskare intresserade av DNA-matchningar som är nära släkt med dem och med vilka de delar det största antalet förfäder. I så fall bör du titta på den totala procentandelen gemensamt DNA och längden på de gemensamma segmenten – som vi ska titta vidare på här nedanför.

Kanske försöker du spåra en särskild släktlinje och vill hitta DNA-matchningar som kommer från någon särskild gemensam förfader. I så fall behöver du utföra lite mer omfattande detektivarbete. Vi kommer även ta upp detta i artikeln.

Se på ditt släktträd

Men innan vi dyker in i genetik är det viktigt att känna till att de släktträdsuppgifter som du fick fick fram med DNA-matchningen kan vara mer avgörande än något annat för dina efterforskningar.

Om du till exempel har en 3% matchning med någon som bara har 3 personer i sitt släktträd, men en 0,4% matchning med någon med ett omfattande släktträd, då kan denna andra matchning vara till mer hjälp än den första – och detta kan du se direkt på matchningskortet. Där kan du se hur många gemensamma Smart Matches och fädernesnamn ni har. Den kan till och med ha en uppfattning om Theory of Family Relativity™, som bestyrker alla tillgängliga uppgifter genom MyHeritage för att komma fram till en trolig teori för hur du kan vara släkt med matchningen.

Innan du tittar på DNA-uppgifterna är det därför klokt att granska matchningen och söka efter genealogisk information. Se om det finns någon Theory of Family Relativity™, och om inte, gå till släktträdet, granska de gemensamma fäderneplatserna, efternamn och Smart Matches™.

Istället för gedigna släktforskningsuppgifter kan det vara användbart med genetisk information.

Gemensamt DNA

Ju mer gemensamt DNA du har med en person, desto yngre är era gemensamma anor. Du har ungefär 50% gemensamt DNA med dina föräldrar och barn, 25% med dina mor- och farföräldrar och barnbarn, och 12,5% med dina kusiner, mor- och farbröder, mostrar och fastrar samt syskonbarn.

Du kan ha nytta av en matchning på 3% för din släktforskning, ibland till och med lägre. På matchningskortet ser du direkt den procentandel DNA som du har gemensamt med en given DNA-matchning.

Du kommer också se siffran angiven i centimorgan. Centimorgan (cM) är en enhet för genetisk kopplingsanalys mellan två givna individer. Om du delar till exempel 1800 cM med någon innebär detta att du delar 25% av ditt DNA med dem. En stark matchning har kring 200 cM eller mer.

Gemensamma segment

Det är dock inte enbart hur mycket DNA ni har gemensamt som har betydelse, utan även vilka DNA-segment ni har gemensamt.

Längre gemensamma DNA-segment antyder att era gemensamma anor troligtvis ligger mer nära i tiden. Om du har två matchningar som båda delar 7% av ditt DNA och en av dem delar några längre segment med dig medan den andra bara delar korta segment, då är den första av dem en starkare matchning.

Det andra fallet kan antyda att ni har ett flertal avlägsna förfäder snarare än en enda nära förfader – något som uppstår i endogama samhällen (där människor gifter sig inom gruppen), som exemplevis den judiska befolkningen Ashkenazi. I befolkningar som denna kräver experter högre procentandel gemensamt DNA och längre segment för att kunna bekräfta en stark matchning, eftersom det gemensamma DNA:et inte nödvändigtvis pekar mot någon senare gemensam förfader.

Antalet gemensamma segment och storleken på de största segmenten (i cM) listas på DNA-matchningskortet under ”DNA-matchningskvalitet”. När du granskar DNA-matchningssidan kan du också sortera dina matchningar utifrån största segment, vilket praktiskt placerar matchningarna med det största segmentet med gemensamt DNA överst på listan.

Att använda Kromosomläsaren

Med verktyget Kromosomläsaren kan du se en schematisk graf med DNA-segment som du delar med din DNA-matchning. Många gånger ser du en kromosomläsar-graf längst ner på sidan Granska matchning. Du kan direkt se om du delar långa eller korta segment med DNA med matchningen.

Om du vill gräva djupare kan du använda vår Kromosomläsare i DNA-verktygssektionen. Med hjälp av den kan du jämföra ditt DNA med ett flertal olika DNA-matchningar – vilket kan ge dig en tydligare bild av vem som kan vara släkt med vem.

När du jämför flera olika DNA-matchningar kan du stöta på triangulerade segment: DNA-segment som samtliga tre (eller fler) av er har gemensamt. Om du har ett triangulerat segment med en känd släkting och en okänd DNA-matchning innebär detta att ni antagligen alla delar en gemensam anfader.

Så om du är ute efter DNA-matchningar som härstammar från en specifik förfader är det till stor hjälp om de släktingar man känner från samma förfader också tar ett DNA-test. På så sätt kan du se på Kromosomläsaren vilka DNA-segment som du har gemensamt med den personen, och detta kan hjälpa dig att avgöra om övriga DNA-matchningar från samma segment också härstammar från den anfadern.

Om du testar tillräckligt många av den förfaderns ättlingar kan du till och med börja urskilja ett särskilt segment av ditt DNA som verkar ha ärvts från den förfadern. Om du gör detta och du hittar en annan DNA-matchning som delar visst innehåll av det DNA-segmentet kan du direkt se att också de härstammar från samma förfader.

Begränsningar med kromosomläsar-metoden

Det finns dock begränsningar när det gäller metoden med Kromosomläsaren för att urskilja gemensamma anor eftersom vi ärver en slumpmässig blandning av DNA från våra föräldrar.

Vi kan se på problemet i form av etnicitet. Säg att din farfar var 50% italiensk och 50% nigeriansk, och din farmor var 100% centralasiatisk. Din far och farbror ärvde var och en 50% av din farfars gener, men din far kan ha ärvt enbart italienska gener medan din farbror ärvde enbart nigerianska gener. Det skulle få din far att bli 50% italiensk och 50% centralasiatisk, och din farbror 50% nigeriansk och 50% centralasiatisk.

Detta innebär att din farbrors barn – din kusin – kunde ha ärvt 25% av hans nigerianska gener från din farfar, medan du ärvde 25% italienska gener från din farfar. Båda av er har 25% gemensamma gener med din farfar – men de är olika 25 %. Och du och din kusin kommer ändå ha 12,5% gemensamma gener – men dessa är de ni ärvt av er gemensamma farmor, inte er farfar.

Så om du jämförde ditt DNA med din kusins på Kromosom Browsern skulle du upptäcka att det gensegment som du ärvt från din farfar inte syns i hans gener.

Och det är då verktyget Autogruppering kan komma till nytta.

Autogruppering kommer till undsättning

Autogruppering grupperar dina DNA-matchningar i ”kluster” som indikerar att de kan ha en gemensam förfader baserat på det DNA de har gemensamt med både dig och med varandra.

Så vi tänker oss att din far också hade en syster som ärvde 25% av din farfars italienska gener och 25% av hans nigerianska gener. Denna faster till dig har också ett barn som ärvde 12,5% av din farfars nigerianska gener och 12,5% av hans italienska gener. I det här fallet har båda dina kusiner ärvt nigeriansk etnicitet från din farfar medan du inte gjort det – och de 12,5% DNA du har gemensamt med din ena kusin skiljer sig från de 12,5% du har gemensamt med din andra. Men eftersom dessa kusiner matchar varandra kan de ”klumpas” ihop med andra ättlingar efter din farfar – vilket hjälper dig att avgöra att de faktiskt båda härstammar från din farfar.

Sammanfattning

Att bestämma om en DNA-matchning är en stark matchning beror på vilket mål du har med din släktforskning. Procentandelen gemensamt DNA, längden på det gemensamma DNA-segmentet, placeringen av triangulerade segment med andra matchningar samt AutoClusters kan ger dig avgörande ledtrådar för att hjälpa dig att komma vidare på din genetiska släktforskningsresa.

För att avgöra om en given DNA-matchning kan hjälpa dig att få ditt släktträd att växa rekommenderar vi följande steg:

  • Kontrollera om det finns en Theory of Family Relativity™
  • Titta på användarens släktträd och studera gemensamma Smart Matches™, DNA-matchningar och förfäders efternamn och platser.
  • Använd dig av Kromosomläsaren för att undersöka hur mycket DNA ni delar och längd och plats för de gemensamma DNA-segmenten.
  • Jämför matchningen med kända släktingar på Kromosomläsaren.
  • Skapa en Autogruppering och lokalisera det kluster som innehåller matchningen.
URL is copied to your clipboard.