URL is copied to your clipboard.

Vad är min etnicitet? Hur MyHeritage uppskattar etniciteter

Profile photo of Daniella Levy

Daniella Levy

Vad är min etnicitet? Hur MyHeritage uppskattar etniciteter

Vad är min etnicitet?

En etnicitet eller etnisk grupp är en grupp människor som delar distinkta sociala attribut som kultur, arv, språk, historia, religion och andra egenskaper. Etniciteter identifieras vanligtvis med en specifik geografisk region där deras grupp har sitt ursprung.

Om du har undrat vad din etniska bakgrund är kan du ta reda på det genom att ta ett MyHeritage DNA-test. Dina resultat kommer att inkludera en etnicitetsuppskattning: en procentuell uppdelning av ditt etniska ursprung som indikeras av dina DNA-resultat.

Men hur vet MyHeritage var dina förfäder kom ifrån baserat på din genetiska kod?

I den här artikeln kommer vi att undersöka hur MyHeritage DNA-etnicitetsuppskattning fungerar.

Etnicitetsuppskattningar baseras på DNA-variation

Människor delar ungefär 99,9% av vår genetiska kod: delar av vårt DNA som programmerar oss att ha samma organ, samma typ av ämnesomsättning och andra grundläggande funktioner. De återstående 0,1% av vårt DNA står för de stora medfödda skillnaderna mellan människor: utseende, personlighet och så vidare.

De återstående 0,1% av vårt DNA utvecklar variationer över tiden. Detta kan hända av två skäl:

  • Slumpmässig mutation: En del av den genetiska koden förändras spontant.
  • Miljöinducerad variation: Människor som lever i en viss miljö kan anpassa sig till förhållandena i regionen. Till exempel så har människor från kallare länder, där det finns mindre solexponering, utvecklat ljusare hud, vilket är mer effektivt för att producera vitamin D. Människor från varmare, soligare områden tenderar att ha mörkare hud för att ge bättre skydd mot skadliga UV-strålar. Föräldrar överför dessa genetiska variationer till sina barn.

Genom större delen av historien rörde sig människor inte så mycket. Befolkningar tenderade att stanna i ett område under många generationer, gifta sig och få barn med människor som bodde i närheten. Av denna anledning blir vissa variationer under många generationer typiska för en viss geografisk eller etnisk region. Observera att en etnisk grupp inte alltid är geografibaserad: till exempel är Ashkenazi-judar en mycket distinkt etnisk grupp som är skild från de typiska befolkningarna i östeuropa där de bodde, eftersom de strikt gifte sig inom gruppen.

DNA-etnicitetsuppskattningar analyserar de genetiska variationerna som är typiska för var och en av dessa grupper. De jämför sedan variationerna i ditt DNA med var och en, för att bedöma hur mycket ditt DNA liknar deras.

För att åstadkomma detta behövde MyHeritage bygga modeller av dessa specifika variationer så vi skulle ha något att jämföra ditt DNA med. MyHeritage Founder Populations Project lanserades med målet att bygga dessa modeller.

Grundpopulationsprojektet – The Founder Populations Project 

MyHeritage började som ett släktforskningsföretag, och när MyHeritage DNA var under utveckling hade företaget släktforskningsdata från miljontals familjer över hela världen i förvaring.

För att skapa våra modeller för DNA-etnicitetsjämförelse sökte vi i vår databas efter användare som hade släktträd som gick minst 6 (ibland så många som 15) generationer bakåt i samma region eller grupp. Vi kontaktade dessa användare och bad dem delta i Founder Populations Project. Cirka 5 000 användare svarade och vi skickade DNA-kit till dem alla – från Uzbekistan till Fiji, från Grönland till Sydafrika.

När vi fått deras resultat analyserade vi deras DNA-profiler för att identifiera distinkta variationer som är karakteristiska för varje region eller grupp.

Detta var inte alltid lätt. Det kan finnas mycket överlappning, särskilt i angränsande regioner utan att isolera geografiska förhållanden, såsom höga bergskedjor eller stora vattenmassor. I slutändan identifierade och byggde vi modeller för de 42 etniciteter som vi för närvarande erbjuder resultat från.

Att identifiera dina etniciteter … och begränsningarna däri

Skillnader mellan DNA-testtjänster: Vissa personer som har testat sitt DNA hos andra företag kan upptäcka att deras resultat skiljer sig från företag till företag. Detta beror på att varje DNA-testföretag har byggt sina egna etnicitetsmodeller baserade på sin egen datapool.

Även om de testade samma antal personer från samma region kommer deras modeller naturligtvis att skilja sig från varandra. Generellt gäller att ju större datapoolen är för varje etnicitet, desto mer exakt blir modellen.
Etnicitetsuppskattningar kan bara gå tillbaka så långt: Etnicitetsuppskattningar är baserade på platser och etniska grupper som går tillbaka 6–15 generationer. Den kan noggrant uppskatta var dina förfäder fanns 1750, men inte nödvändigtvis 1350.

Luddiga gränser: På grund av de något otydliga och ibland överlappande gränserna mellan en etnisk grupp och en annan, kan du få en etnicitetsuppskattning som identifierar ditt DNA som tillhörande en angränsande etnicitet. Till exempel kan någon med italienskt arv få en uppskattning av etnicitet som identifierar dem som syditalienska och grekiska, iberiska, nord- och västeuropeiska eller sardiska.

Slumpmässigt arv: Kom ihåg att varje barn ärver slumpmässigt 50 % av sina föräldrars DNA. Detta kan skapa en situation där du till exempel är helt säker på att din farfar var hälften italienare, men du själv inte ärvt några av hans italienska gener. Om han är 50 % italiensk och 50 % engelsk och din mormor är 100 % skandinavisk, kan din far vara 25 % italienare, 25 % engelsk och 50 % skandinavisk — och de 50 % du ärver från honom kan vara 50 % skandinavisk eller 25 % skandinaviska, 25 % engelska. I en situation som denna har du fortfarande ett tydligt italienskt arv, men etniciteten återspeglas inte i ditt DNA.

Om du förväntade dig att se en viss etnicitet i din uppskattning och inte har hittat det finns det ett enkelt sätt att se din ”dolda” etnicitet återspeglas i dina DNA-matchningsresultat. Den här artikeln kan visa dig hur.

Framtiden för etnicitetsuppskattningar

Tiotusentals människor tar MyHeritage DNA-test varje månad, och ju större datapool vi har desto mer exakt kan vi analysera DNA. Vi förbättrar ständigt våra algoritmer och letar efter nya sätt att hjälpa dig att upptäcka mer om var du kommer ifrån. I slutet av 2020 introducerade vi genetiska grupper, som ger ett resultat med mycket högre upplösning etnicitet som kan begränsa ditt ursprung till över 2 000 etniska regioner. MyHeritage kommer att fortsätta att uppdatera våra modeller och introducera mer specifik information om ditt etniska ursprung så att vi kan måla en mer detaljerad och rikare bild av din familjehistoria genom ditt DNA.

URL is copied to your clipboard.