URL is copied to your clipboard.

Förklaring av mellannamn

Förklaring av mellannamn

Som släktforskare fokuserar vi mycket på efternamn: vad de betyder, var de kommer ifrån och hur vi kan använda dem för att spåra våra familjer genom historien. Förnamn får också mycket uppmärksamhet, eftersom de hjälper oss att identifiera särskilda förfäder.

Men hur är det med mellannamn – detta svårfångade, ofta ignorerade namnet mellan det första och det sista som så många människor i västerländsk kultur har? Förnamn är användbara: vi måste kunna få varandras uppmärksamhet och hänvisa till varandra i konversationer. Efternamn är också meningsfulla, särskilt i större samhällen där det kan finnas flera personer med samma förnamn. Men varför mellannamn? Varför brydde sig våra föräldrar med att ge oss ett namn som vi knappt använder?

Mellannamnet gör förnamnets belastning lättare

Nyckeln till att förstå varför vi har mellannamn, är att bättre förstå vilken roll förnamn spelar i samhället.

Ja, förnamn ger oss ett sätt att hänvisa till varandra och oss själva i konversationer. Men som alla föräldrar som har fått välja ett namn till sitt barn vet, är förnamn ofta mycket mer än så. De har en betydelse som vi hoppas kommer att ge en mening i barnets liv, oavsett om det är ett positivt drag eller en önskan om barnets framtid. De kan också bära arvet från en förfader, en älskad eller en andlig förebild. I traditionella kristna samhällen var det vanligt att barn fick sitt namn efter olika helgon, eftersom man trodde att helgonet skulle skydda ett barn som namngavs efter honom eller henne.

Det verkar som att bruket att namnge barn efter helgon var det som så småningom gav upphov till mellannamn. Vad händer om du vill döpa din dotter till Mary efter helgonet, men du vill också döpa henne till Elisabeth efter hennes nyligen bortgångna mormor? Då kan du ge henne två namn istället för ett.

Mellannamn spred sig genom Europa och till USA

Historikern Stephen Wilson, författare till The Means of Naming: A Social History, säger att denna praxis troligen började bland elitklassen i Italien redan på 1200-talet, och så småningom spred det sig till Spanien och Frankrike liksom till de lägre klasserna. Under det första decenniet av 1800-talet hade över 50% av pojkarna i Frankrike bara ett förnamn, medan 37% också hade ett mellannamn och 8% hade två mellannamn (totalt 3 förnamn). I slutet av 1800-talet var antalet pojkar med bara ett namn under 33%, medan 46% av pojkarna hade två och 23% hade tre förnamn.

Det tog ett längre tag för traditionen att nå England och Skottland. Den brittiska historikern William Camden skrev 1605 att det var sällsynt att ha två kristna namn i England, och Stephen Wilson skriver att endast 10% av den brittiska befolkningen hade ett mellannamn år 1800. Under 1800-talet blev mellannamn mycket mer populära i hela Västeuropa och kulturer och trenderna i USA speglade detta.

Hur mellannamn används

Den rådande uppfattningen om mellannamn i engelsktalande samhällen är att de endast används i juridiska dokument … eller när din mamma verkligen är riktigt arg på dig. Men detta ”extra” namn kom inte alltid på andra plats, och det ignorerades inte alltid rutinmässigt. I spanska samhällen var det till exempel vanligt att namnge alla ens döttrar Maria, men med olika mellannamn som användes i det dagliga livet. I andra fall kan människor ha bytt mellan sina för- och mellannamn vid olika tidpunkter i livet.

Ibland var mellannamn en familj- eller samhällstradition: ett visst mellannamn kan ha tilldelats alla pojkar i en familj, till exempel. I en lokal tradition, tog en baby som var det första barnet som döptes av en ny präst, hans efternamn som mellannamn.

I slutändan finns mellannamnen där för att stärka familjeband och samhällsband och uttrycka familjens värderingar och religiösa åtaganden.

Hur hjälper mellannamn oss som släktforskare?

Ur en släktforskares perspektiv är mellannamn användbara på ett antal sätt:

  • De kan hjälpa oss att identifiera en förfader mycket lättare. Det är lättare att bekräfta identiteten på en Johan Gustav Svensson, född 1915, än en Johan Svensson född samma år.
  • De kan lära oss om familjerelationer. När vi tittar på släktträdet kan vi se vem som kan ha fått sitt namn efter vem, och vi kan identifiera en mellannamntradition som lär oss om en särskilt omhuldad eller legendarisk förfader.
  • De kan lära oss om våra förfäders värderingar och religiösa övertygelser, särskilt när deras barn har fått sitt namn efter helgon eller andra heliga figurer.

Ibland kanske vi inte ens vet att en förfader hade ett mellannamn och får bara reda på detta när vi stöter på det i historiska register! Till och med en mellaninitial kan fungera som en språngbräda för att identifiera förfäder och upptäcka vad deras mellannamn kan ha varit.

MyHeritages historiska sökmotor är tillräckligt flexibel för att redovisa saknade mellannamn och hjälpa dig att upptäcka information om dina förfäder som du kanske inte visste. Kolla in det och sök efter dina förfäder – du vet aldrig vad du kan upptäcka.

URL is copied to your clipboard.