URL is copied to your clipboard.

Varför du bör kontrollera dina Theories of Family Relativity™ regelbundet

Varför du bör kontrollera dina Theories of Family Relativity™ regelbundet

Theory of Family Relativity™ är en revolutionerande MyHeritage-funktion som gör alla ansträngningar för att ta reda på hur du är relaterad till dina DNA-matchningar. Besök bara din DNA-matchningssida, och eventuella teorier om hur du kan vara relaterad till en viss matchning väntar på dig där.

Funktionen drivs av en avancerad algoritm som analyserar all information som finns på MyHeritage, inklusive släktträdsinformation och data från historiska register, och bearbetar den för att producera troliga teorier om dina DNA-matchningsförhållanden. Det som är viktigt att förstå är att detta inte är en automatisk process: MyHeritage kör algoritmen regelbundet för att uppdatera teorierna enligt den senaste informationen.

Ny information läggs till på MyHeritage hela tiden. Varje dag läggs otaliga nya profiler till befintliga släktträd och nya träd byggs. Dessutom lägger MyHeritage till miljoner nya dokumentsamlingar varje månad. Med alla dessa nya data är det mycket troligt att nya Theory of Family Relativity™ kommer att finnas tillgängliga för dig med varje uppdatering.

Därför är varje uppdatering av Theory of Family Relativity™ spännande nyheter – och det är därför du bör kolla in regelbundet för att se om några nya har dykt upp sedan senaste gången du tittade.

Hur du tar reda på om du har nya Theories of Family Relativity™

Varje gång MyHeritage kör en ny uppdatering av funktionen Theory of Family Relativity™ kommer ett meddelande att publiceras på MyHeritage-bloggen och på sociala medier. Så var noga med att hålla dig uppdaterad på bloggen och följ MyHeritage på Facebook, Twitter och Instagram!

Du kan också ta reda på det genom att ta en titt på sidan DNA-matchningar. När det har gjorts en uppdatering visas en banner högst upp på sidan så att du vet att nya teorier har beräknats. Du kan klicka på knappen ”Visa teorier” för att filtrera alla dina matchningar och endast visa de som har en teori. Alla nya teorier som har beräknats under de senaste 30 dagarna kommer att anges med ett ”NYTT”-märke.

Bannern och märket visas bara i några veckor, så se till att checka in minst varannan vecka så att du inte missar dem.

Klicka här för att läsa mer om Theory of Family Relativity™ och om hur det fungerar.

Tänk om jag inte har några nya teorier?

Det är mycket troligt att du kommer att ha åtminstone några nya teorier, men om du inte har det, eller om du fortfarande är osäker om identiteten för en viss DNA-matchning, är allt inte förlorat. MyHeritage erbjuder ytterligare verktyg som kan hjälpa dig att begränsa möjligheterna och ta reda på hur du kan vara relaterad.

AutoClusters organiserar till exempel dina matchningar i kluster av släktingar vars DNA matchar både era och varandras. Detta gör det enkelt för dig att se vilka DNA-matchningar som är relaterade till vem. Till exempel, om din mysterie-match visas i ett kluster med en kusin från din mors sida, betyder det att er gemensamma förfader sannolikt är från den sidan av familjen.

Klicka här för att läsa mer om att använda Autogruppering för DNA-matchningar.

Ett annat verktyg du kan använda är Kromosomläsaren. Med det här verktyget kan du jämföra ditt DNA med matchningarna och hitta de specifika sekvenserna av gemensamt DNA. På det här sättet kan du identifiera specifika sekvenser som ärvts från en viss förfader, och när du hittar en DNA-matchning som delar den sekvensen vet du att den förfadern troligen är den ni delar.

Klicka här för att lära dig mer om Kromosomläsaren.

Du kan också hitta viktiga tips genom att granska DNA-matchningen och notera era gemensamma DNA-matchningar. Som med Autogrupperingen ovan kan detta visa dig vilka av dina kända DNA-matchningar en specifik matchning är relaterat till, och det kan hjälpa dig att förstå vem er gemensamma förfader sannolikt är.

Klicka här för att få avancerade tips på hur du kan granska och orgaqnisera dina DNA-matchningar. 

URL is copied to your clipboard.