URL is copied to your clipboard.

Introduktion för DNA-testning i genealogi och familjehistoria

Mike Mansfield

Director of Content Operations

DNA är ett allt viktigare verktyg som kan hjälpa oss att upptäcka fantastiska saker om oss själva och vår familj. Detta webinar kommer att ge en kort uppdatering av mänsklig genetik och granska de olika typerna av DNA-test som finns tillgängliga idag med en djupgående diskussion om autosomala DNA-test och hur dessa tester kan användas för att lösa släktforskningsproblem där bevis från traditionella register är knapp.

Välkommen
1m 27s
Talarens introduktion
2m 01s
Introduktion
1m 11s
Lite cellbiologi
20m 25s
DNA.testning
26m 45s
Demonstration
15m 11s
Meddelanden/priser
5m 22s
Frågor/svar
17m 36s
URL is copied to your clipboard.